eng

Dokumenti

Odluka o osnivanju Instituta za filozofiju iz 1967.

Strateški program znanstvenih istraživanja na Institutu za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Statut Instituta za filozofiju

Pravilnik o ustroju radnih mjesta

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta

Etički kodeks

Akcijski plan Instituta za filozofiju za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Plan nabave Instituta za filozofiju za 2017. godinu

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o nagradama za znanstvenu izvrsnost u Institutu za filozofiju

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća

Podaci o znanstvenoj djelatnosti

 

Postupci izbora na radna mjesta

 

Financijski izvještaj 2017.

Financijski plan za 2017.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Kolektivni ugovor

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (izmjene 2013.) (izmjene 2011.) (izmjene 2010.)

Zakon o radu

Procedura za informacijsko održavanje imenika

Zahtjev za izdavanje putnog naloga

Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo