hrv

Photo Gallery

Predavanje povodom obilježavanja UNESCO-va Svjetskog dana filozofije: Boris Kožnjak, Znanost, znanstvene revolucije i psihologija znanstvenoga uma, Institut za filozofiju, Zagreb, 16. studenoga 2017.

Politics and Morality, Institute of Philosophy, Zagreb, 18-20 October 2017.

Simpozij povodom obilježavanja pedesete godišnjice Instituta za filozofiju: Filozofija u suvremenom društvu, Institute of Philosophy, Zagreb, 26-28 June 2017.

Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra 3 projekta “Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu između 12. i 20. stoljeća”, Institute of Philosophy, Zagreb, 25-26 May 2017.

Filozofkinje u Hrvatskoj, Library Bogdan Ogrizović/Institute of Philosophy, Zagreb, 7-9 December 2016.

Paradoksi u filozofiji, okrugli stol povodom obilježavanja UNESCO-va Svjetskog dana filozofije, Institute of Philosophy, Zagreb, 17 November 2016.

Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra 2 projekta “Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu između 12. i 20. stoljeća”, Institute of Philosophy, Zagreb, 19-20 May 2016.

Agency, Causality, and Free Will, Institute of Philosophy, Zagreb, 25th–28th January 2016.

Lecture on the Occasion of the Institute of Philosophy Day: Pavo Barišić, Deliberativna demokracija i Aristotelovi argumenti o rasudnoj snazi mnoštva, Institute of Philosophy, Zagreb, 29 June 2015. [video]

Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra projekta “Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu između 12. i 20. stoljeća”, Institute of Philosophy, Zagreb, 28-29 May 2015.

Mind and Culture, Institute of Philosophy, Zagreb, 5-6 December 2014.

Exhibition on the Occasion of the 485th Anniversary of the Birth of Frane Petrić, National and University Library in Zagreb, 15 April 2014.

Tvrtko Jolić, Biološka poboljšanja ljudske moralnosti, Institute of Philosophy, Zagreb, 21 November 2013.

Philosophy and Croatian Language,
Institute of Philosophy, Zagreb, 10 May 2013.

Christmas Party, Institute of Philosophy,
Zagreb, 19 December 2012.

Philosophy in the Dialogue with Sciences, Institute of Philosophy,
Zagreb, 5-7 December 2012.

INTERLIBER – International Book and Teaching Appliances, Zagreb Fair, Zagreb, 13-18 November 2012.

INTERLIBER – International Book and Teaching Appliances, Zagreb Fair, Zagreb, 11-15 November 2009.

Vladimir Filipović – Life and Work, Zagreb, 7-9 December 2006.

Pavao Vuk-Pavlović – Life and Work, Zagreb, 15-16 November 2001.